Sprøjte certifkat

Kort oversigt over planter, dyr og svampe man skal kunne til sprøjtecertifikat prøven.

Gallery

Planter

Karsporeplanter

Ørnebregne

Agerpaderokker

Enkimsbladede

Græsser

Mosebunke

Alm. Kvik græs

Hundegræs

Krybende Hestegræs

Rap græs

Almindelig hanespore

Siv

Lysesiv

Tokimbladede

Ukrudtarte: Urter, buske og træer

Gederams

Dueurt

Agertidsel

Grå bynke

Canadisk bakkestjerne

Kæmpe bjørneklo

Syre

Brandbæger

Rød hestehov

Opret amarant

Agersnerle

Burre snerre

Japansk pileurt

Hindbær

Brombær

Vild Kaprifol

Gyvel

Birk

Pil

Kulturtræer: Løvtræer

Bøg

Eg

Ask

Elm

Ær

Rødel

Kulturtræer: Nåletræer

Rødgran

Sitkagran

Nobilis

Nordmannsgran

Cypres

Lærk

Fyr

Dyr

Gnavere

Markmus

Rødmus

Insekter

Lus

Sitkalusen

Alm. ædelgranslus

Sommerfugle

Egevikler

Tidlig- og sen Ædelgrannålsvikler

Nonnen

Biller

Mariehøne

Nåletræssnudebillen

Elmebarkbille

Granens rodbille

Typegrafen

Stilkhvepes

Honningbi

Myrer

Mider

Galmider

Hjorte

Kronhjort

Rådyr

Svampe

Ædelgransrust

Rodfordærver

Honningsvamp

Elmesyge

Alger

Grønalger